پارکت ترکیه فلورپن

پارکت لمینیت فلورپن (کاستامونو ) ترکیه

      2018      

پارکت ترکیه فلورپن Floorpan


پارکت فلورپن ترکیه زیر مجموعه یکی از کمپانی های معتبر به نام کاستامونو می باشد .

پارکت فلورپن دارای طرح الواری و پارکتی می باشد و تمرکز این برند در طرحهای پارکتی میباشد

با بیش از 20 رنگ و طرح 

پارکت فلورپن دارای سطح سایش و مقاومت تردد AC3-AC4-AC5  میباشد

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات