مشكلات جداسازي برچسب كامپوزيت

يكي از مواردي كه بسياري از همكاران در بخش نما و بويژه آلومينيوم كامپوزيت پانل هر از چند گاهي با آن مواجه ميشوند، عدم جداسازي آسان لايه هاي پروتيكتيو فيلم از لايه هايي اوليه ي ورق كامپوزيت و يا جاگذاشتن رد اين چنين برچسبهايي بر روي نما است

ادامه مطلب 

يكي از مواردي كه بسياري از همكاران در بخش نما و بويژه آلومينيوم كامپوزيت پانل هر از چند گاهي با آن مواجه ميشوند،

عدم جداسازي آسان لايه هاي پروتيكتيو فيلم از لايه هايي اوليه ورق كامپوزيت و يا جاگذاشتن رد اين چنين برچسبهايي بر روي نما است كه گاه باعث ميشود

نماي تازه تأسيس يك ساختمان كه براي آن هزينه ي بالايي شده جلوه اي ناخوشايند پيداكرده و گاه كارفرما و يا مجري طرح را مجبور به پياده سازي ورق و نصب

مجدد آن مي كند.

 

لازم است بدانيد كه اين چنين مواردي كه تعداد آن كم نيست ممكن از موارد زيادي همچون عدم استفاده درست نوع روكش ورق براي

انواع ورقهاي ساليد، متاليك و شاين توسط كارخانه سازنده و همچنين نكندن به موقع روكش ورق و در معرض نور خورشيد قرار گرفتن و يا حتي نوسان و سردي

شديد دما ناشي شود.

با مواجهه با اين چنين مواردي ابتدا بايد نوع مشكل را مورد بررسي قرار داد و بسته به وخامت شرايط مراحل ذيل رو جهت پاكسازي اعمال نمود:

 

١- پمپاز و پاشيدن آب نسبتا داغ با فشار شديد در هنگامي كه نمي توانيم لبه هاي روكش را بلند كنيم .

٢- استفاده از سشوار صنعتي با احتياط و گرماي مناسب زمانيكه كه روكش ورق در هنگام جداسازي تكه تكه ميشود.

٣-پاك كردن با بنزين سوپر و دستمال زبر (بخاطر ايجاد نشدن لكه هاي چرب فقط اين نوع بنزين توصيه ميشود.) وقتي كه جاي برچسب مي ماند.

٤- بهره گيري از تينر قوي ٢٠٠٠٠ هنگامي كه تكه هايي از روكش به جاي مي ماند.

٥- استفاده از محلول زايلن ايراني هنگامي كه روكش به هيچ وجه كنده نمي شود.

 

٦- و در آخر مخلوط كردن محلول زايلن خارجي با مقدار متناسب آب و بكارگيري آن هنگامي كه روشهاي فوق هيچكدام افاقه نمي كند.


تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

  برچسب ها

  نظافت

  کامپوزیت

  پنل

  آلومینیومی

  کندن برچسب

  کامپوزیت آلومینیوم

  پشتیبانی