زیرگروههای پارکت12میل
پارکت12میل

پارکت زنیت 12 میل

پارکت 12میل زنیت با عرض 30 سانت

1396/02/25[ ادامه ... ][نمایش : 1571]

پارکت 12میل ماموت

پارکت 12میل ماموت

1395/12/08[ ادامه ... ][نمایش : 728]

پارکت زنیت

پارکت زنیت روسیه

1395/07/16[ ادامه ... ][نمایش : 3420]

پارکت کرونوتکس 12میل روبوستو

پارکت 12 میل گروه روبوستو مناسب برای اماکن با تردد بالا میباشد،ابعاد این پارکت ویژه بوده و دارای کلیک V-groove(به صورت شیار در 4طرف) می باشد
1394/09/24[ ادامه ... ][نمایش : 3122]

پارکت 12 میل پرستیژ

پارکت 12میل پرستیژ
1393/07/24[ ادامه ... ][نمایش : 7098]

پارکت ابودیزاین

پارکت OUBODESIGN
1393/05/28[ ادامه ... ][نمایش : 9477]

پارکت سان فلور

پارکت سان فلور
1393/03/12[ ادامه ... ][نمایش : 14136]

پارکت هاردن 12 میل

پارکت هاردن 12 میل سه بعدی
1393/02/25[ ادامه ... ][نمایش : 9323]

پارکت جاوا 12 میل

پارکت لمینیت 12 میل برجسته و 3 بعدی
1391/07/16[ ادامه ... ][نمایش : 16319]

پارکت باراباس 12میل

پارکت باراباس با فوم سایلنت 2 میل پارکت باراباس 12 میل
1391/05/12[ ادامه ... ][نمایش : 27287]